Izjava o zasebnosti – DECEUNINCK / INOUTIC

Izjava o zasebnosti – DECEUNINCK / INOUTIC

 1. Na kaj se nanaša Izjava o zasebnosti?

Izjava o zasebnosti velja, ko:

 • obiskujete ali uporabljate spletno stran (strani) www.deceuninck.si, v lasti INOUTIC/DECEUNINCKa in/ali ponudite osebne podatke (npr., tako da izpolnite obrazec za stik, pošljete e-pošto, nas kontaktirate prek telefona ali pa se prijavite za naša obvestila (newsletter) itd.)
 • uporabljate naše izdelke in storitve na kakršen koli način
 • komunicirate s podjetjem DECEUNINCK / INOUTIC prek drugih prodajnih ali tržnih poti (npr. sestanki v živo ali dogovori, sejmi, socialne mreže itd.)
 • izrecno sprejmete to Izjavo o zasebnosti.
 1. Kdo obdeluje osebne podatke?
 1. Vodja obdelave

DECEUNINCK / INOUTIC je Vodja obdelave; določa namen in način obdelave vaših osebnih podatkov in ga lahko kontaktirate na naslednje načine:

 • prek pošte na: Inoutic d.o.o., Industrijska ulica 3, HR-10370 Dugo Selo, Hrvaška
 • po telefonu: +385 1 2781 350
 • prek e-pošte: info@deceuninck.hr
 • prek spletne strani: www.deceuninck.si
 1. Izvajalec obdelave

DECEUNINCK / INOUTIC lahko uporablja izvajalce obdelave. Izvajalec obdelave lahko obdeluje vaše osebne podatke na zahtevo, z navodili ali v imenu podjetja DECEUNINCK / INOUTIC, in je dolžan zagotoviti varnost in zaupnost osebnih podatkov.

 1. Katere osebne podatke obdelujemo?

DECEUNINCK / INOUTIC izjavlja, da zbira in obdeluje samo podatke, ki so pomembni ali potrebni za namene, za katere se obdelujejo. Glede na namen, DECEUNINCK / INOUTIC obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov (ne izključno):

 • vaš IP naslov
 • vaše ime in podatke o naslovu
 • vaš naslov e-pošte
 • vašo telefonsko številko
 • vašega delodajalca ali podjetje, ki ga zastopate
 1. Na osnovi katerih pravnih podlag obdelujemo vaše osebne podatke?

DECEDECEUNINCK / INOUTIC obdeluje vaše osebne podatke na osnovi naslednjih pravnih podlag: 

zaradi izvedbe pogodbe, ki ste jo sklenili z nami, ali predpogodbenih ukrepov, ki ste jih naredili med vašo prijavo;

 • zaradi izvedbe pogodbe, ki ste jo sklenili z nami, ali predpogodbenih ukrepov, ki ste jih naredili med vašo prijavo;
 • zaradi upravičenega interesa podjetja DECEUNINCK / INOUTIC, da vam pomaga s svojimi izdelki ali storitvami;
 • zaradi vašega soglasja in izrecnega sprejetja te Izjave o zasebnosti.
 1. V kakšen namen se obdelujejo osebni podatki?

DECEUNINCK / INOUTIC obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene:

 • da bi vam zagotovili varno, optimalno in osebno uporabniško izkušnjo in storitve;
 • za upravljanje pogodbenih odnosov z vami, vključno s ponudbami, z izdajanjem računov in zagotavljanjem podpore ali izvajanjem naročil;
 • da bi vas lahko obveščali o naših prilagoditvah, izboljšavah, ponudbah, promocijah, akcijah itd.
 1. Kdo prejema osebne podatke?

Z izjemo katerega koli izvajalca obdelave, ki deluje izključno v skladu z navodili podjetja DECEUNINCK / INOUTIC, bo DECEUNINCK / INOUTIC obdeloval vaše osebne podatke izključno zase in za interno uporabo. Vaših osebnih podatkov Z izjemo katerega koli izvajalca obdelave, ki deluje izključno v skladu z navodili podjetja DECEUNINCK / INOUTIC, bo DECEUNINCK / INOUTIC obdeloval vaše osebne podatke izključno zase in za interno uporabo. Vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posredovali ali komunicirali tretjim osebam, razen če ste vnaprej dali vaše izrecno soglasje.


DECEUNINCK / INOUTIC izvaja tudi ustrezne pravne in tehnične ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do vaših osebnih podatkov in njihove uporabe.


Odvisno od namena obdelave se lahko vaši podatki posredujejo našim distributerjem, arhitektom, pogodbenim izvajalcem in neodvisnim predstavnikom. DECEUNINCK / INOUTIC izvaja tudi potrebne ukrepe, da tretjim osebam prepreči nepooblaščeno uporabo vaših osebnih podatkov. Odvisno od specifičnih dejavnikov, tudi tretje osebe bodo obravnavane kot odgovorne za obdelavo vaših osebnih podatkov.

 1. Kako dolgo se hranijo osebni podatki?

DECEUNINCK / INOUTIC bo vaše osebne podatke (i) hranil toliko časa, kolikor je to potrebno ali pomembno za predvideni namen, (ii) za čas trajanja pravne obveznosti za to, ali (iii) kolikor je potrebno za pravni spor ali preiskavo v zvezi s izdelki ali storitvami, ki jih ponuja DECEUNINCK / INOUTIC.

 1. Kakšne so vaše pravice?
 1. Pravica do informacije

DECEUNINCK / INOUTIC vas s to Izjavo o zasebnosti želi čim bolj podrobno informirati o obdelavi vaših osebnih podatkov. Vaši podatki bodo obdelani za zakonite namene na ustrezen, relevanten, varen in sorazmeren način; ne bodo shranjeni dlje, kot je potrebno, in vedno z največjo integriteto in zasebnostjo.

 1. Pravica do dostopa

Vedno imate pravico preveriti pravno veljavnost vsake obdelave vaših osebnih podatkov in zahtevati od podjetja DECEUNINCK / INOUTIC informacije o namenu obdelave, kategorijah vaših osebnih podatkov, kategorijah prejemnikov vaših osebnih podatkov, času, v katerem se podatki hranijo, in pravicah, ki jih lahko uporabite.

Prav tako imate pravico zahtevati od podjetja DECEUNINCK / INOUTIC kopijo obdelanih osebnih podatkov. Ta kopija se praviloma izda brezplačno, razen če je vaša zahteva nerazumna ali pretirana. V tem primeru lahko DECEUNINCK / INOUTIC izračuna upravne stroške.

 1. Pravica do popravka

IImate pravico do popravka napačnih podatkov ali izpolnjevanja nepopolnih podatkov na podlagi preproste zahteve, naslovljene na podjetje DECEUNINCK / INOUTIC.

 1. Pravica do brisanja (“pravica do pozabljanja”)

Imate pravico do brisanja vaših osebnih podatkov, ki ga vam mora priskrbeti podjetje DECEUNINCK / INOUTIC, če ni utemeljenega razloga za njihovo nadaljnje shranjevanje. To pravico lahko uveljavite v naslednjih primerih:

 • vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani;
 • dokazali ste, da DECEUNINCK / INOUTIC obdeluje vaše podatke nepooblaščeno;
 • vaše osebne podatke je treba izbrisati v skladu s pravnimi obveznostmi;
 • odvzamete soglasje, na podlagi katerega se obdelujejo vaši osebni podatki, in ni močnejših legitimnih pravnih razlogov za nadaljnjo obdelavo vaših podatkov;
 • uspešno ste izpolnili vašo pravico do pritožbe (glej pod 8.6)

Podjetje DECEUNINCK / INOUTIC si kljub temu pridržuje pravico, da zavrne vašo zahtevo za izbris in ni odgovorno za to, da so osebni podatki začasno shranjeni nekje na nevidni lokaciji.

 1. 5 Pravica do omejitve obdelave podatkov

Imate pravico omejiti obdelave podatkov v eni od naslednjih okoliščin:

 • izpodbijate pravilnost osebnih podatkov, ki jih obdeluje DECEUNINCK / INOUTIC in je podjetje DECEUNINCK / INOUTIC dobil razumen čas za preverjanje točnosti osebnih podatkov;
 • ste dokazali, da je obdelava podatkov s strani podjetja DECEUNINCK / INOUTIC nepooblaščena in ste zahtevali omejitev njihove uporabe;
 • DECEUNINCK / INOUTIC ne potrebuje več podatkov, vendar so vam potrebni, da bi lahko vložili pravno zahtevo;
 • ste uporabili pravico do pritožbe (glej pod 8.6)
 1. Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov

Imate pravico do ugovora v Imate pravico do ugovora v katerem koli trenutku med obdelavo vaših osebnih podatkov za namene “neposrednega trženja”.

Podjetje DECEUNINCK / INOUTIC bo prekinilo obdelavo vaših osebnih podatkov, razen če predloži nujne razloge za obdelavo, ki bodo razveljavili vaše pravice in svoboščine. V tem primeru boste o tem obveščeni.

 1. 7 Pravica do prenosljivosti podatkov

Podatke, ki ste jPodatke, ki ste jih posredovali podjetju DECEUNINCK / INOUTIC, imate pravico prejemati na podlagi dovoljenja v strukturirani, standardni in strojno berljivi obliki ter jih ponovno uporabiti za druge storitve in jih poslati drugemu vodji obdelave, razen če to ni tehnično izvedljivo.

 1. Pravica do ugovora zoper avtomatizirano odločanje

Imate pravico do ugovora zoper odločitve, ki temeljijo izključno na avtomatizirani obdelavi brez človeških vplivov, ki imajo pomemben vpliv na vas ali povzročajo pravne posledice. Podjetje DECEUNINCK / INOUTIC izjavlja, da niste predmet takšne avtomatizirane odločitve v katerem koli postopku obdelave, ki ga izvaja DECEUNINCK / INOUTIC.

 1. Kako lahko uveljavite svoje pravice?

Če želite uveljavljati svoje pravice, morate podjetju DECEUNINCK / INOUTIC poslati pisno zahtevo in dokazilo o identiteti na enega od naslednjih kanalov:

 • s priporočeno pošto na INOUTIC d.o.o., Industrijska ulica 3, HR-10370 Dugo Selo, Hrvaška
 • po e-pošti na: info@deceuninck.hr
 1. Katere “piškotke” uporabljamo?

Ko obiščete spletno stran podjetja DECEUNINCK / INOUTIC, lahko med uporabo spletne strani nastavite določene “piškotke” na vaši napravi. Več informacij o tej temi najdete v naši Izjavi o “piškotkih”.

 1. Kako lahko vložite ugovor?

Če imate kakršne koli ugovore glede obdelave vaših osebnih podatkov, bi bili hvaležni, če bi nas kontaktirali neposredno prek enega od kontaktnih kanalov, navedenih v 9. členu, da bi nam omogočili njihovo rešitev.

Prav tako imate pravico vložiti ugovor Informacijskemu pooblaščencu na naslednji povezi link   (https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/)

 1. Ali se lahko ta Izjava o zasebnosti spremeni?

DECEUNINCK / INOUTIC ima vedno pravico, da spremeni ali dopolni obstoječo Izjavo o zasebnosti, v tem primeru pa bodo spremembe veljale takoj po objavi na strani podjetja DECEUNINCK / INOUTIC. Za zagotovitev vpogleda v spremembe morate redno (ponovno) pregledovati Izjavo o zasebnosti. Nadaljevanje vašega pogodbenega razmerja ali uporaba naše spletne strani in storitev se bo upoštevalo kot sprejetje kakršnih koli sprememb trenutno veljavne Izjave o zasebnosti.

 1. Veljaven zakon in pristojnosti

Za Izjavo o zasebnosti veljajo zakoni in predpisi Republike Hrvaške, za kakršen koli spor pa je izključno pristojno sodišče v Zagrebu, Hrvaška.