Deceuninck sp. z o.o.
Jasin, ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz
Polska

Telefon: + 48 61 81 87 000
Fax: + 48 61 81 87 001
deceuninck.polska@deceuninck.com

Sąd Rejonowy:
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000085617

Wysokość kapitału zakładowego:
147.400.000,00 zł
Numer Identyfikacji Podatkowej:
NIP: 7780113550

Dyrektor Generalny:
Artur Paździor

Spółka dominująca:
Deceuninck N.V. / B-8830 Hooglede-Gits / Belgien

Odpowiedzialność prawna:
Pomimo starannie sprawdzonej treści firma nie ponosi odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych.