Správný postup montáže oken

Montáž oken, ať už jde o jejich výměnu během rekonstrukce, nebo instalaci v novostavbě, je dobré svěřit odborníkům. Různé konstrukce vyžadují trochu jiný přístup, proto neexistuje jeden postup, který by byl vhodný za všech okolností a ve všech budovách. Na druhou stranu v praxi se setkáváme i s mnoha nešvary ze strany montážních firem, které pak mají na výsledek a tím i na výkon oken neblahý vliv. 

Na co si dát pozor při montáži oken a dveří?

1. Demontáž starého okna (v případě rekonstrukce)

Řemeslníci ze specializované firmy odstraní staré okno. Pokud při bourání vzniknou v ostění hrubé nerovnosti nebo vypadnou části zdiva, je nutné tyto nerovnosti zapravit a ostění vyrovnat, aby mohla být připojovací spára (prostor mezi rámem okna a ostěním) správně utěsněna. Nepodceňujte zpevnění a vyrovnání ostění i za cenu, že okna nebudou namontována v jeden den!

2. Osazení okna do otvoru a jeho ukotvení

Řemeslníci osadí okno do připraveného stavebního otvoru a s pomocí vodováhy a klínů ho vyrovnají do správné polohy. Umístí nosné a distanční podložky. Následně rám okna do otvoru upevní pomocí kotvícího materiálu. Správné provedení má přitom zásadní význam pro bezchybnou funkčnost (těsnost okna, plynulou manipulaci s křídlem atd.) a dlouhou životnost oken.

Upevnění rámu pomocí kotvícího materiálu.

3. Aplikace uzávěrů připojovací spáry

Pokud je zvolena montáž „na pásky“, montéři si musí pohlídat, že na interiérové a exteriérové straně je správná páska – parotěsná z vnitřní strany a voděodolná z vnější strany (pásky jsou obvykle popsané). V případě použití tzv. komprimační expanzní pásky musí ověřit, zda správná část pásky směřuje do interiéru.

Použití tzv. komprimační expanzní pásky.

4. Parapety

Parapety často podceňujeme, ale výsledkem nedostatečně či nevhodně řešené tepelné izolace je tepelný most pod parapetní částí okna a promrzání v této části během zimních měsíců nebo dokonce zatečení do interiéru. Již při návrhu montáže okna je třeba zvolit vhodné řešení pro konkrétní případ tak, aby byla zajištěna dostatečná tepelná izolace spodní připojovací spáry a samozřejmě hydroizolace. 

Výška podkladového profilu okenního rámu musí být zvolena tak, aby mohla být pod parapetem provedena tepelná izolace, hydroizolace a zajištěn minimální spád horní plochy parapetu od okna.  

Osazení vnitřního parapetu nesmí porušit parotěsný uzávěr. Hloubka vnitřního parapetu by měla být zvolena tak, aby výrazně nepřesahoval přes radiátor umístěný pod oknem a nebránil tak proudění vzduchu v zimním období.

Přesah přední hrany vnějšího parapetu přes líc omítky musí být minimálně 30 mm a doporučený sklon by měl být více než 3°. Ukončení parapetu na bocích do ostění musí být provedeno tak, aby nedocházelo k zatékání vody pod parapet a poruchám fasády. Je třeba také myslet na tepelnou roztažnost parapetu.[mfn]U prefabrikovaných kovových nebo plastových parapetů se používají systémové koncovky parapetu, které bezpečně odvedou vodu a zabrání zatečení pod parapet. U klempířsky prováděných parapetů je nutné boční lem vhodně utěsnit k ostění, například akrylátovým nebo polyuretanovým tmelem se zohledněním možné tepelné dilatace parapetu. [/mfn]

Speciální podkladové profily se používají také u všech dveří a oken, která sahají až na zem a mohlo by tak docházet k nežádoucímu ochlazování podlahy a kondenzaci vzdušné vlhkosti v těchto místech. I tyto podkladové profily umožňují napojení hydroizolace.

Speciální podkladové profily umožňují napojení hydroizolace.

5. Finální zednické zapravení

Před finálním zednickým zapravením se kontroluje dotěsnění uzávěru připojovací spáry v místě kotvících prvků. Spáry by měly být utěsněny vhodným tmelem.

Napojení ostění k profilu by navíc mělo být provedeno APU lištami (nebo vhodným tmelem), které zajistí čistý a bezchybný přechod mezi omítkou a okenním profilem a zároveň ochrání profil proti poškrábání při aplikaci omítky. V žádném případě nesmí být omítka přímo přetažena přes profil. Při dilataci okna by okamžitě popraskala.

Před finálním zednickým zapravením se kontroluje dotěsnění uzávěru připojovací spáry v místě kotvících prvků.

6. Instalace kliček a seřízení oken

Po nasazení okenních křídel montážní firma nainstaluje okapničky a všechny kličky a zkontroluje, že všechno funguje, jak má. Okenní křídla seřídí tak, aby šla hladce otevřít a zavřít

7. Odstranění ochranných fólií

Po hrubém závěrečném úklidu by montážní firma měla strhnout i ochranné fólie z rámů a křídel oken. Je to lepší pro kontrolu výrobku před podepsáním předávacího protokolu. Pokud bychom si ochranné pásky sundávali sami, např. až po vymalování, a zjistili bychom nějaké závažné poškození profilu, bude už reklamace obtížnější. Ochranné fólie by stejně na okně neměly být déle než tři měsíce, protože pak už mohou jít velmi špatně sundat.

Výroba oken je výroba zakázková a pokud už si zvolíme kvalitní profil s nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi – např. právě Elegant a k tomu dobré zasklení, byla by škoda výkon oken zmařit špatně provedenou montáží.

Kromě chyb, kterých se vyvarovat, je důležitá i příprava montáže. Dobrá příprava na výměnu oken při rekonstrukci nebo montáž oken v novostavbě je polovinou úspěchu. A dobře provedená montáž oken zase zaručí, že okna budou dlouho a řádně plnit svoji funkci. Tou není jen větrat a přivádět do interiéru denní světlo, ale také zajistit dobrou tepelnou a zvukovou izolaci.