Příprava na montáž oken

Dobrá příprava na výměnu oken při rekonstrukci nebo montáž oken v novostavbě je polovinou úspěchu. A dobře provedená montáž oken zase zaručí, že okna budou dlouho a řádně plnit svoji funkci. Tou není jen větrat a přivádět do interiéru denní světlo, ale také zajistit dobrou tepelnou a zvukovou izolaci.

Štěstí přeje připraveným

Domluvte se s projektantem nebo dodavatelem na řešení montáže

Základním předpokladem úspěchu je dostatečná příprava. Dokumentace (nejlépe od projektanta) by měla zahrnovat i řešení tzv. připojovací spáry, což je oblast mezi rámem okna a zdí (tzv. ostěním), a to po celém svém obvodu, tedy i v parapetní části. 

Předpokladem úspěchu montáže oken je důkladná příprava.

U menších projektů, jako je výměna oken v bytě či rodinném domě, se nám ale do projektové dokumentace investovat dost často nechce. V takovém případě je dobré vyjasnit si detaily montáže alespoň s potenciálním dodavatelem oken. Určitě pomůže, když dodavateli nafotíte současný stav oken a dveří třeba jen mobilním telefonem (celkový pohled z interiéru a exteriéru, detail ostění s rámem z interiéru a exteriéru). Tyto podklady by měly stačit k tomu, aby byl dodavatel schopen navrhnout nejvhodnější způsob řešení napojení rámu okna/dveří na ostění.

U novostaveb je zase dobré si kromě projektové dokumentace pohlídat i zedníky, aby příprava okenního či dveřního otvoru byla co nejlepší s ohledem na použité stavební materiály. U hladkého betonu není co řešit, ale třeba výrobci cihel vždy doporučují, jak s konkrétním materiálem pracovat. Jiné je to u klasických plných cihel, jiné u těch dutých, které mají navíc většinou i zakončovací „zámky“ a nevytváří tak ideální rovný povrch pro kotvení okna. V takových případech je dobré nešetřit a využít speciální zakončovací cihly pro lemování otvorových výplní, nebo nerovnosti nějakým způsobem dozdít. I kotvení oken do těchto dutých cihel má svá pravidla, která zkušení montážníci od prověřených dodavatelů oken znají.

Je dobré využít speciální zakončovací cihly pro lemování otvorových výplní

Uzávěry připojovací spáry – montáž „na pásky“ ano, nebo ne?

Montáž s využitím tzv. pásek (parotěsnou interiérovou a paropropustnou, ale zároveň voděodolnou exteriérovou páskou) je dražší. Metr pásky stojí kolem 30 Kč, potřeba jsou obě dvě. Zjednodušeně se dá říct, že zatímco u novostaveb se tato metoda vyplatí (vhodná je zejména u tzv. předsazené montáže[mfn]Při předsazené montáži se okno osazuje před nosné zdivo do jedné roviny se zateplením fasády. Vypadá to zejména u moderních staveb lépe, než když je okno zapuštěno hluboce v zateplení. [/mfn]), u rekonstrukcí (tedy výměny oken) bývá obtížné správný technologický postup aplikace pásek dodržet a nemá to tedy vždy smysl. Proto existují jiné typy uzávěrů např. komprimované pásky, tmely atd.

Provést montáž oken pouze s použitím montážní pěny a k tomu odložit navazující stavební práce (např. zateplení ostění), je snad tím nejhorším řešením. Montážní pěna na vzduchu rychle degraduje a neplní už pak dobře svou funkci.

Provést montáž oken pouze s použitím montážní pěny.

Jak připravit dům pro montážní firmu?

V neposlední řadě je důležitá příprava před samotnou montáží. Zvenku i zevnitř potřebují montážníci dobrý přístup k oknu. Venku to znamená zajistit příjezdovou cestu i dostatečný prostor pro lešení nebo těžkou techniku pro případ, že by se velkoformátová okna osazovala zvenčí jeřábem. Uvnitř je zase dobré podlahu kolem okna a cestu k němu pokrýt kartonem a vůbec zakrýt, co se dá, aby nábytek nebyl zbytečně zaprášený. Skoro jako při malování.

Montáž oken, ať už jde o jejich výměnu během rekonstrukce, nebo instalaci v novostavbě, je dobré svěřit odborníkům. Různé konstrukce vyžadují trochu jiný přístup, proto neexistuje jeden postup, který by byl vhodný za všech okolností a ve všech budovách. Na druhou stranu v praxi se setkáváme i s mnoha nešvary ze strany montážních firem, které pak mají na výsledek a tím i na výkon oken neblahý vliv. Přečtěte si, jak se jich vyvarovat.